.
French German RussianEnglish

вторник, 13 март 2018 г.

Реинкарнацията-Прераждане Обяснени: Истории за прераждане и минали животи

прераждане реинкарнация минал живот духът Възкресение
Прераждането обяснено
прераждане реинкарнация минал живот духът Възкресение
Реинкарнацията-Прераждане Обяснени: Истории за прераждане и минали животипрераждане реинкарнация минал живот

Възкресение чрез завръщане означава, че Духове, които са живели преди трябва да се върнат, за да израстват чрез нас. Това което са считали за прераждане се оказва духовно коопериране с духо от миналото, а не Реинкарнация.


Лорна от малка вижда Ангели
Това са разкрили хора, способни да виждат и комуникират с духовете. Нарпимер, Лорна Бърн вижда ангели и духове от малка. За прераждането, тя обясни, че не вижда такова нещо. Вместо това тя често вижда духове които се кооперират с нас. Например, около едно малко дете, тя вижда друг дух, който постоянно му говори. Не можейки да видят това, хората естествено могат да заключат, че това, което този дух казва на детето, трябва да е някакво знание от предишния живот на самото детето (миналото му прераждане). Но не е! Това е просто духовно общуване. А децата имат по-малко концепции и често са по-възприемчиви.

Духовният свят е реален и много по-красив 
Когато видите духовния свят и колко красиво е там, ще разберете, че не е нормално да живеете отново и отново във физическият свят. Човек спокойно може да развие сърцето си във физическия си живот. Останалите умения и познания се учат по-лесно и бързо в духовния свят, но там не можем да променим злите си навици. Там не можем да развием сърцето си, това става на земята в семейната среда. Ето защо духовете, които идват и използват физическото тяло на другите, са духове от ниско ниво, които все още имат нужда от физическо тяло за да израстат.

Защо духовете идват (Реинкарнират) в нас?
Божественият Принцип обяснява, че духът ни израства единствено във връзката си с физическото тяло, от което получава Витални Елементи при всяко добро действие. Щом духът на човека узрее, той ще се наслади на огромния духовен свят и само понякога ще помага на земята. Всъщност е много скучно и безсмислено за един развит дух да остане във физическо тяло.

Какво духовете са пропуснали да развият в тялото си?
Духовното израстване е да се научиш да обичаш и да живееш за другите. След като изпълниш целта си тук - да се научиш на любов, да създаваш семейство, да развиеш родителско сърце (живеейки в името на другите), животът в духовния свят ще бъде невероятно красив и изпълнен с щастие. Но за тези, които не развивят сърцето си тук (живеейки егоистично), животът в духовния свят е изпълнен с мрак и болка.

Защо неразвитите духове страдат?
Не че някой ги съди; просто техните духовни сетива не се развити, така че те живеят в тъмнина. Най-лошото от всичко е, че повечето от тях остават във физическия свят и се прикрепят към земни хора (мислейки, че това е тяхното прераждане, а всъщност те се заклещени  нисши духове).

Защо ни излежда, че това е наш предишен живот?
Какво да кажем за тези, които са преживели предишния си живот? Те са преживели спомените на друг дух от миналото. Но това не е тяхното собствено минало. Когато комуникираме духовно, ние усещаме начина, по който другият човек усеща и преживява нещата, сякаш неговите чувства и спомени са наши собствени. Това е нормално духовно общуване. Това може да е някой от вашите предци, свързан с вашата потомствена линия и подсъзнателна памет. Но вие сте различни хора. Прочети, Възкресение (Божественият Принцип). Там се обяснява как хората от духовния свят се възкресяват (израстват) по различен начин, в зависимост от нивото си.

Възкресение чрез завръщане и коопериране

Повечето духове трябва да се върнат и кооперират с земни хора, за да растат. Това е Възкресение чрез Сътрудничество със земният човек. Попитайте за името му? Попитайте дали той е роднина или друг дух? Не си втълпявайте, че това е предишния ви живот, защото тогава този дух ще може да ви използва и манипулира, ползвайки тялото ви като свое.
"Духовете, които не са успели да изпълнят своята мисия по време на земния си живот, трябва да се завърнат при хора на земята, които отговарят за същия тип като тяхната някогашна мисия. Когато един дух сътрудничи на човек на земята в следването на Божията воля, то този човек ще изпълни не само собствената си, но и мисията на духа, който му е помагал. Затова, от гледна точка на мисията физическото “аз” на човека служи за физическо “аз” на духа. В известен смисъл то представлява второто идване на духа. 
Тези духове ще слязат при хората и ще им съдействат, за да доведат докрай собственото им незавършено дело. След като хората от земята в известен смисъл представляват второто идване на тези водещи духове, те могат да помислят, че са тяхно прераждане." Възкресение (Божествения Принцип: Теория за прераждането, разгледана в светлината на Принципа за възкресение чрез завръщане )

Истории за прераждането обяснени 

Концепцията за реинкарнацияте - идеята, че старите души се прераждат в нови тела - съществува от хиляди години. Това е част от индуските и будистки традиции. Някои твърдят, че това е реално и че истории като тази са доказателство за съществуването на прераждане, докато всъщност те имат много просто обяснение. Тези истории са със сигурност страховити ... но това означава ли, че прераждането наистина съществува? Какво е истинското обяснение? Както обяснява Лорна: "Малко дете може да говори за нещо и после родителите се обърнат и казват:" О, това трябва да е от предишния живот, как може детето да опише това с толкова подробности ".

Убито момче се прероди 

3-годишно момче казва, че харесва "новия си татко". То обяснява: "Моят стар татко беше наистина зъл. Той ме намушка в гърба и аз умрях. Но наистина ми харесва новия ми татко, той никога няма да направи така". Това е случай, когато едно момче починало твърде младо. Тъй като духовното развитие се случва само в тялото, духът му трябва да си сътрудничи с друго земно момче, за да расте заедно с него. В такива случаи духът на момчето в духовния свят в началото е малко по-силен, така че за известен период от време той може да доминира тялото. Но тъй като духът на физическото момче ще расте по-бързо, скоро този ефект ще изчезне. В противен случай земното момче ще остане обладано от духа и по този начин не  ще може да се разраства духовно.

Как функционират духовните комуникации?
Това е ясен пример за това, как функционират духовните комуникации. Всеки път, когато призовавам дух и говоря с него, виждам и преживявам преживяванията им, сякаш съм тях. Мога да призовете когото и да било; комуникациите са еднакви. Но библията предупреждава да не говорим с духове, понеже има много нисши духове, които ще повлияят единствено към зло. Но пък не е проблем да комуникираме с Исус и други светци от висшия духовен свят; те само ще ни помогнат. Всъщност затова са молитките отправени към тях.

Хората в миналото не са знаели много за духовния свят и духовните комуникации, така че те са заключили, че това е миналият им живот и са създали частичната теория на прераждането.


ОБЯСНЕНИЕТО НА БОЖЕСТВЕНИЯ ПРИНЦИП

Възкресение чрез завръщане на духове

"Нека се спрем на възкресението чрез завръщане на злите духове.. Не винаги обаче делата им принасят плодове и дават някакъв резултат, който да е в полза на тяхното възкресение чрез завръщане. За да има такава полза, делата на злите духове трябва да водят до наказания.. за да могат те чрез изплащане.. да направят условияза провалите си."

"Винаги, когато човечеството трябва да премине на по-високо ниво, е необходимо водещата личност в Провидението да прави условие на изплащане, за да изплати греха, извършен от него или от предците му... Ако той с готовност изтърпи причиненото страдание и го преодолее.. ще получи правото да навлезе в сферата на родовото ниво, даваща по-големи предимства и облаги."

"Действията на духовете на злото могат да помогнат по два различни начина (1) духът може директно да тормози човека или (2) може да слезе при духовното “аз” на друг човек, живеещ на земята.. чрез този втори човек духът на злото може да действа и да го атакува. И в двата случая, ако човекът на земята понесе с благодарност и готовност причинените му чрез действията на злия дух страдания, той ще положи условия на изплащане, с чиято помощ ще изчисти както своя грях, така и този на предшествениците си. Тогава грехът ще бъде премахнат и той ще навлезе в по-висшата сфера.. Ето защо действията на духа на злото се явяват като осъждение на човека за греховете му от името на Небето. Следователно духът ще се облагодетелства също толкова, колкото и човекът на земята: той също ще влезе в по-висшата сфера, даваща по-големи облаги." Възкресение...

прераждане реинкарнация минал живот духът Възкресение

 • КВАНТОВО ОБЯСНЕНИЕ НА ПРЕРАЖДАНЕТО 
  Реинкарнацията - миналият ти живот лие е?
 • КАК ЗЛИТЕ ДУХОВЕ НИ ВЛИЯЯТ
  Духовно послание
 • ЖИВОТ СЛЕД СМЪРТТА СЪЩЕСТУВА

 • 0 коментара:

  Публикуване на коментар

  Related Posts with Thumbnails

   
  Powered by Blogger