.
French German RussianEnglish

сряда, 31 януари 2018 г.

ЖИВОТЪТ НА ЗЕМЯТА ПОГЛЕДНАТ ОТ ДУХОВНИЯ СВЯТ

Д-р Сан Хан Ли: Писма от отвъдното, духовни послания от духовния свят
Послание от духовния свят


"ЖИВОТЪТ НА ЗЕМЯТА ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ДУХОВНИЯ СВЯТ"
Д-р Сан Хан Лий / Послание от духовния свят - 9 юни 1997г.

"Начинът, по който хората живеят живота си на земята определя онова, което се записва в духовния свят." Това ни предупреждава в послание изпратено от там, д-р Лий. Той отива в духовния свят преди десетилетие и в няколко поредни книги се опитва да го опише, като изпраща послания и новини за промените и събития там.

Д-р Сан Хан Ли: Писма от отвъдното, духовни послания от духовния свят
Делата ни на земята се записват в духовния свят?

Начинът, по който хората живеят живота си на земята определя онова, което се записва в духовния свят. Например, начинът, по който президент на дадена страна е живял, се записва в духовния свят. Дали той е живял живота си за себе си или за благото на страната си - всичко това е официално записано.

Ако вие сте живели живота си заради маловажни, незначителни неща, или сте били прекомерно материалистичен, ако сте били просто един зъл човек, а не истински човек - всичко това е записано. Това изглежда по същия начин, по който пишете вашата собствена автобиография.

ЛЮБОВТА

МОЛИТВАТА
В последните мигове на вашия живот вие ще направите равносметка на вашия живот, на начина, по който сте го изживели. Бог се появява безусловно. Толкова би било прекрасно, ако вие сте работили усилено по време на вашия живот. Дори президентът на дадена страна идва в Духовния свят без претенции. Целият фундамент на живота ви ще се появи пред вас.

Вие се оформяте като духовен човек 40 дни след края на живота ви. По време на тези 40 дни вие пътувате между духовния и физическия свят, като през това време се подготвя мястото на вашия престой. В този период от време Бог не се намесва.

Мястото ни в духовния свят

Въпреки че вашите предци ще ви помогнат, те не могат да направят това 100%. Вие трябва сами да подготвите мястото за вашия престой. Никой не ви осъжда. Нивото на което отива всеки човек е различно. След като се установите на място което желаете, според географското и топографското му разположение, никой няма да ви насили за нещо. Вие ще бъдете естествено водени от вашия дух.


Нито Бог нито някой друг определя дали отивате на добро или ужасно място. Това се определя от вас самите - от ествеството на сърцето и духа който сте изградили през с начина си на живот на земята.

В зависимост от законите в духовния свят, атмосферата на водене или осъждане е различна. Вие можете да получите някаква облага в резултат на това, че сте били президент на дадена страна, въпреки че са ви били осигурени условия, които са ви позволили да допринесете за тази нация.

Вечно ли е наказанието ни в духовния свят?

Вие трябва да запазите вашата добра позиция, но ако не запазите и вашия морал, тогава ще получите наказание точно толкова, колкото заслужавате. Това представлява духовният свят. Независимо дали сте били президент или човек от противоположния край на социалния спектър, това няма да повлияе на духовния ви фундамент.


Ние определяме стойността на даден човек от морална гледна точка и го питаме до каква степен той е живял праведен живот.

Въпрос на медиума: “В духовния свят, има ли социална осъзнатост между обикновения работник и човек със научни постижения? Във физическия свят има такова разграничение между учения и неукия.”

Д-р Лий отговаря: В духовния свят сферата на работа е различна от вашите научни постижения на земята. Но най-голямото притеснение няма да дойде от това, а по-скоро от грешката, която сте направили във вашия живот и от това, че сте били невежи относно стойността на вашия живот. Начинът, по който се гледа на научните постижения в Духовния свят е различен от този на земята.

Разликата между религиозните и нерелигиозните хора

Разликата между човек, който е практиктикувал вяра и човек, който не е, е огромна. Това създава значителна класова структура или различни нива. Когато живее живот на вяра, искреният човек наистина може да се доближи до милостта на Бог. Въпреки това, дори и да упражнявате дадена вяра, ако тя не е била осъзната, тя тогава е безсмислена. Такъв човек ще бъде в позиция, подобна на този, който е бил невеж по отношение на Бог, в място, където Бог няма нищо общо с тях.

Ако сравним религиозните и нерелигиозните хора, Божията милост се проявява по-късно към нерелигиозните. Дори и на Небето разбирането нараства, когато то получи милостта на Бог. Бог дава своята Благословия на човечеството чрез Светия Дух. Като обича човечеството, Небето също получава облага. Ще дойде времето, когато вие свободно ще се придвижвате на места, които харесвате, онези, които отразяват духовните преимущества, постигнати от вас докато сте били във вашето тяло. В това време вие ще се движите въз основа на указанията на Бог.

Каква е разликата между позицията на членовете на Обединителната църква и на членовете на другите религии?

Съществува огромна разлика. Аз ще обясня това накратко. Тук, според начина на живот на земята, всеки член се различава в малка степен от другите, но всички различни сфери в духовния свят са значително различни една от друга. Огромната разлика тук е позицията във връзката с Бог.

Съществуват ограничения, които определят до каква степен хората, принадлежащи към друга религия могат да чуват, да чувстват и да говорят с Бог. Но членовете на Обединителната църква по всякакъв начин се намират в позиция да дишат заедно с Бог.

Но дори сред членовете на Обединителната църква съществуват няколко различни пласта. Има високоуважавани, почетни позиции. Съжалявам, но д-р Санг Хън Лий казва тези неща, за да ни помогне да поправим живота си докато живеем на земята и да ни асистира, когато отидем в духовния свят. Разликите се появяват от това как сме вървели по пътя на Истинските родители. Позицията на 36-те двойки (Първите последователи) е най-трудна . Това е най-високата семейна позиция, но аз не мога лесно да обясня всички трудности и проблеми, свързани с нея. Ние виждаме пред себе си всички наши грешки.

Грешките и мислите ни са изложени на показ

Докато са живели на земята, много членове или техните семейства са имали проблеми с жени, проблем с обществени пари или други подобни проблеми. Най-накрая, ние всички отиваме да живеем в къщата на Бог, а там грешките на някой от нас са видими за всички, те са изложени на показ.

Например, непрекъснато виждаме греха на някой, който е изневерил с друга жена. Можем да видим в подробности греховете на мъж, който е употребил обществени средства за себе си и е отишъл на бар, а след това е изневерил с друга жена.

Членовете на Обединителната църква живеят в място, по-страшно от Ада. Всичко това се отнася за семействата от по-ниските нива и всякакъв друг тип семейство. Съществуват различни нива според природата на извършените престъпления или грях. Въпреки това, ние се намираме най-вече в сфера от духовния свят, която е най-близо до Бог.

При нас също има затвор, където са заключени хора с тежки грехове. Колко е прекрасно да можеш да вървиш по пътя на изплащане на греха си, събрани заедно с други престъпници на едно място. Не съществува място, където можеш да изплатиш за греховете си сам.

Чрез молитва, даване на десятък, служба и други подобни обществени дейности, извършвани от техните потомци на земята, вратата на затвора ще бъде отворена за духовните хора и те ще могат да го напуснат. Когато такива хора напуснат затвора, те ще получат духовно водене според тяхната позиция.

След като изплатите цялата цена, ще можете ли да живеете в мир?

Да, когато нашите потомци изплатят за нашия грях. Така че ако нашите потомци се молят за нас и отдадат цялото си сърце , тогава духовете, които получават облага от това изплащане, ще избегнат трудностите. Но нашата позиция да избягаме е само, за да се върнем отново.

Ако хората на земята се молят с цялото си сърце, това със сигурност ще намали периода на изплащане за духовния човек. Но на земята повечето от тях не знаят ситуацията на този човек и затова толкова голяма част от тях страдат душевно доста дълго време.

Ако пътят на страдание за някой е дълъг в духовния свят, тогава независимо дали потомците на земята знаят за него или не, той ще бъде в непрекъснато затруднение.

ЩАСТИЕТО: Способността да обичаме
СРЕЩИ В ДУХОВНИЯ СВЯТ I
Будисти четат послания на Буда от Духовния свят
Ако предците страдат, тогава потомците също трябва да преодоляват трудности. Казано по-просто, когато предците извършват престъпления, потомците понасят наказание.

Няма друг път освен пътя на Небето. Всички трябва да вървят по праведния път.


Д-р Сан Хан Ли: Писма от отвъдното, духовни послания от духовния свят

0 коментара:

Публикуване на коментар

Related Posts with Thumbnails

 
Powered by Blogger