.
French German RussianEnglish

вторник, 21 март 2023 г.

Думите влияят на структурата на ДНК

Думите влияят на структурата на ДНК: 
Само една дума може да предизвика неизлечима болест
Учени доказаха, че думата има пряко влияние върху структурата на молекулите на ДНК, а следователно и върху човека като цяло. Каквато лексика има един човек, какъвто е речниковият му багаж, такъв е и животът му.
От време на време в обществото се разгарят дискусии за това дали трябва да се псува. Учени твърдят, че ругатните буквално се врязват в генетичния апарат, в резултат на което се извършват мутации, които от поколение на поколение водят до израждане.
Когато човек постоянно ругае, неговите хромозоми се късат и огъват, а гените сменят местата си.  В резултат на това ДНК започва да изработва противоестествени програми, така постепенно на потомството се предава постановката за самоликвидация.
Знаци за съществуването на Бог: Документален филм
Медиен интерес след смъртта на Учителя Мун
Кеше" открива нови технологии, ще променят човечеството
Експеримент с “облъчване” на семена  на растения с думи се провеждал много години. Почти всички семена загинали, а  оцелелите се превърнали в генетични изроди. Тези чудовища пренесли много болести, които се предавали по наследство. След няколко поколения потомството им напълно се изродило. Интересен факт: мутагенният ефект не зависел от силата на думата, тя можела да се произнася силно или шепнешком.
Изводът на учените е следният: определени думи имат не енергийно, а информационно въздействие върху ДНК.
Бил проведен и противоположният експеримент. Учените “благославяли” семената, които били убити от мощно радиоактивно облъчване. В резултат обърканите гени, разкъсаните хромозоми и спирали на ДНК се върнали на предишните си места и загиналите семена оживели.
Скептиците се отнасят с недоверие към тези изводи. Как могат обикновените думи да влияят върху наследтсвеността? Нашата представа за генетичния апарат като съставен само от химически вещества е остаряла. За да се изгради от ДНК жив механизъм, са необходими много по-сложни конструкции. Програмата на човека е закодирана  във физическите полета, които се създават около хромозомите и имат холографски строеж.
Цялата информация за миналото, настоящето и бъдещето на организма в концентриран вид се съдържа във всяка точка на вълновия геном. Молекулите на ДНК си обменят тази информация чрез електромагнитните вълни, включително акустичните и светлинните.
Днес учените се научиха да зареждат ДНК с енергията на светлината и звука. Излъчвайки определени генетични програми, те стимулират резервните възможности на организма.
Изводът е еднозначен – ДНК възприема човешката реч. Нейните “уши” са идеално приспособени за улавяне на звуковите вибрациии.
Някога Пушкин писал на жена си: “Не цапай душата си с четене на френски романи…”
Някой може да се усмихне на тази препоръка на гения, но учените откриха, че дори мълчаливото четене стига до клетъчните ядра по електромагнитните канали.  Един текст оздравява наследствеността, друг – я травматизира.
Известният физик Пьотр Гаряев смята, че с помощта на словесни мислеформи човек създава своя генетичен апарат. Например детето наследява от родителите си деформираща програма и започва да псува и ругае. Така той разрушава и себе си, и своята среда, както социална, така и психологическа. И тази “снежна топка” се търкаля от поколение в поколение.
Така че на нашия генетичен апарат не му е безразлично какви книги четем. Всичко се запечатва във вълновия геном, т.е. във вълновата генетична програма, която променя в една или друга посока наследствеността и програмата на всяка клетка. Една дума може да предизвика неизлечима болест, а друга – да излекува човека. При това вашата ДНК не разбира дали вие общувате с живи хора или с героите от телевизионния сериал.
Човекът прилича на паметна книга, в която записва своите отзиви и пожеланията на всички други, включително и своите. Тази информация не само го формира като личност, но и се запечатва в ДНК. От нейното съдържание зависи здравето на потомците му.

Библейската концепция за ВЪЗКРЕСЕНИЕТО


Възкресение означава за възвръщане към живот след смъртта. Възкресението на мъртвите е стандартно есхатологично вярване в Аврамовите религии; Евреи, Християни и Мюсюлмани.


Библейската концепция за 
ВЪЗКРЕСЕНИЕТО

Исус казва: “Остави мъртвите да погребат своите мъртъвци.“ 2 (І Сол. 4:16, Мат. 27:52). Исус нарича “мъртви” хора, чиито тела са физически живи. Той има в предвид, че намирайки се далеч от любовта на Бог, те обитават в сферата на Сатанинското господство. Подобно, Исус порицава неверниците от църквата в Сардис: “Зная твоите дела, че на име си жив, но си мъртъв.” 3 (Откр. 3:1). Казвайки, че “който вярва в Мене, ако и да умре, ще живее” 4 (Йоана 11:25), Исус уточнява, че не трябва да се притесняваме за физическата си смърт, а за вечния си живот, който е в духовния свят и зависи от състоянието на духа и сърцето ни. Исус казва: “Който иска да спечели живота си, ще го изгуби, а който го изгуби, ще го опази.” 6 (Лука 17:33).


Смъртта, причинена от Грехопадението

Бог предупреждава Адам и Ева, "но от дървото за познаване доброто и злото, да не ядеш от него; защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш" (Битие 2:17). Консумирайки Забранения плод те се отделят от Бог - умират духовно. Но физически те продължават да живеят. Физическата им смърт не е резултат от Грехопадението. Всеки човек трябва да развие духа и сърцето си във физическия живот, след което да отиде и живее вечно в духовния свят, който също е субстанциален, но от духовна (нетленна) субстанция, осезаема за петте ни духовни сетива.

Затова Франчезо в послание от духовния свят описва, че на хората, които не са развили духа си, духовните сетива също не са развити; Затова, отивайки в духовния свят те живеят в тъмнина и страдание. Не Бог определя мястото им в отвъдното. Собственият им начин на живот на земята определя тяхното духовно състояние.

Възкресението в Последните дни

Кое в действителност се възкресява - духът или тялото? Божествения принцип разкрива разрешава теологически дебат на Християнството; физическо или духовно е очакваното възкресение в Последните дни? Възкресение с духовни тела в Небето, или материално възкресение с възстановено физическо тяло?

Повечето християни вярват, че Исус възкресва от мъртвите и се възнася на Небето. Четем в Библията как Исус им се явява минавайки през заключени врати. Следователно това не е материалното тяло, а както Библията казва, духовно тяло, което е нетленно и вечно.

Факт е, че Исус и възкресените светии не се разхождат между нас във физическия свят. Те са в духовния свят, с нетленни духовни тела. От друга страна, документирани случаи на завръщане към живота от клинична смърт, са пример за възкресение от типа на Лазар. Тялото му все още не е разградено. Духът се връща и той живее физически още определен брой години, след което умира и чак тогава отива в духовния свят.

Нива на възкресение в Духовния свят

Най-общо духовният свят може да се раздели на четири нива; Адът, Средни нива, Раят и Небесното Царство. Всяко от тях има стотици под-нива според състоянието на хората. Съществуват книги изпратени като послание от духовния свят, които описват с подробности живота там. Д-р Сан Хан Лии описва в осем книги срещите с различни личности от различни нива на духовния свят. В това число са Библейски личности, като Ева, Аврам, Исус, Апостолите; религиозни лидери, като Мохамед, Буда, Конфуций. Описва и хора от ада, като Ленин, Сталин, Хитлер и др. Как живеят? На какво ниво са? За какво съжаляват?

Франчезо, в "Скитника в духовните земи," описва Ада и постепенното възкресение на хора от по-нисшите духовни сфери, към по-висши и светли нива. Емануел Сведенборг, посещава духовния свят в сънищата си и описва всякакви ситуации. Антони Боржа описва подробно живота в Рая. Жителите му често слизат да помагат на хора от Средния духовен свят, но дори за тях процесът на възкресение е много труден. Раят не е Небесното Царство, а само преддверието му, където хората с добри сърца чакат за отварянето на Небесното Царство при Второто Пришествие на Христос.

Библейско разбиране за Възкресението: Физическо или Духовно: Теология Есе

вторник, 1 март 2022 г.

Нелсън Мандела говори от Духовния свят

Нелсън Мандела говори от Духовния свят, духовно послание от Нелсън Мандела
Нелсън Мандела говори от Духовния свят
Нелсън Мандела говори от Духовния свят, духовно послание от Нелсън Мандела
Предаване на Пастор Бети Таталиски, основателка на Храма на универсалността в програмата "Стъпка отвъд времето".

Това се случва в петък вечерта, деня преди Нелсън Мандела да бъде погребан. Една от най-добрите спиритуалистки в САЩ е посетена от духа на Нелсън Мандела. Той имал чувство за хумор.

Мандела заявил на спиритуалистката, "Първия човек, който дойде да ме посрещне в духовния свят бе преподобния Мун. Той ме заведе да видя директно Синак Кумара."

"Ние бяхме приятели толкова дълго с д-р Сан Мьон Мун. Имаме толкова много общи неща. Бяхме и двамата в затвора за това, че се опитвахме да помогнем на хората. Д-р Мун полага невероятни усилия за Мира и междурелигиозното помирение.

Много хуманитиристи и морални лидери тук в духовния свят работят с преп. Мун", заявява Мандела и започва да изброява; ... Махатма Ганди, Майка Тереза, Джон Кенеди, и много лидери на ООН, които са вече в духовния свят. "И ще много идват и се присъединяват всеки ден". Мандела говори за редица исторически фигури, които сега подкрепят усилията на Преподобния Мун за световен мир продължаващи в духовния свят.

"Президент Линкълн води групата на Американските президенти. 2014 година е годината на Духа. Като събереш 2014 прави 7 - числото на духа. Възможност за хората на земята да работят в единство с нас, които сме от другата страна. За мен е благословия да работя с този велик човек, д-р Мун, който е изживял живота си за другите," завършва посланието на Мандела.

Посланието е направено чрез дарената Кристин Фасети, Пол Реди е спиритуалиста. Нелсън Мандела почина на 5 декември на 95-годишна възраст. Мандела прекарва в затвора 27 години. След освобождаването си през 1990 г., Нелсън Мандела води преговорите с правителството, довели до установяването на многорасова демокрация в страната през 1994 г. Като президент Мандела поставя акцент върху помирението на нацията и води политика на борба с бедността и неравенството в страната.

Учителя Сан Мьон Мун е посланикът на Небето, изпратен с откровение за цялото човечество в настоящата епоха. За да разпространи това ново откровение Учителя Мун дава хиляди речи през целия си живот. Той говори на лидерите на религиите, пред учени и политици. Той надхвърля бариерите на религия, раса и националност. Неговите думи са докоснали и променили живота на милиони. Те предизвикват вътрешна, духовна революция; Революция на съвестта, сърцето и любовта и имат силата да променят целия свят. Чрез него Бог ни разкрива, че семейството е градивния блок на обществото и в него се развива любовта, а целият свят трябва да се обедини, като едно всеобщо семейство с център Бог, като наш Родител.
Нелсън Мандела говори от Духовния свят, духовно послание от Нелсън Мандела 

Ето някои части от Автобиографията на Учителя Мун:Related Posts with Thumbnails

 
Powered by Blogger