.
French German RussianEnglish

четвъртък, 13 юни 2013 г.

Сърцето на Исус

Послание от духовния свят
Хън Джин е младеж, който дава живота си, за да спаси своите приятели. В духовния свят той работи заедно с Исус и описва шокиращи факти за неговия земен живот. Неофициален Гугъл превод на Английския текст
Сърцето на Исус, Сърцето на Иисус, Исус Христос - сърце, любов, духовно послание
Сърцето на Исус

Преди много години той дори не можеше да ходи без болки. Краката го боляха от болката да не получава нужните хранителни вещества от родителите си и от недохранване. Очите му бяха подути и възпалени около ръбовете по същата причина. Семейството му никога не се грижеше за него. Неговите братя му се подиграваха, защото бе "различен", "странен".

Той беше толкова чувствителен. Съседите непрекъснато го преследваха, защото той бе нелегитимно дете. Малката му сестра беше единственият човек, който го обичаше, но тя не бе достатъчна. Не бе достатъчно за него, за да расте сърцето му и да бъде принцът на небето. Родителите му напълно не го разбраха (разбираха погрешно). Захария* го изпъди и отказа да има нещо общо с него. Неговите лели го заплюваха още от далече.

Какво можеше да направи едно малко момче? Как можеше да разбере всичко това? Но това бе Сатана, който работеше навсякъде около него, опитвайки се да го унищожи, и той нямаше никой, който да го защити, докато е израствал - никой, който да го обича.

О, колко малко хора са разбрали това! О, колко малко хора дори са мислили за положението му! Особено Обединяване членове трябва да утешат сърцето на Исус. Разберете го и наистина, наистина го обичайте. Неговата победа е невероятна! Невероятна, имайки в предвид обстоятелствата му. Никой не може да разбере, страдащите дълбини в сърцето на Исус и какво той преодоля, за да се появяви като Месия.

Не си помисляйте дори за момент, че ние не дължим живота си на него.. Дори Истинските родители се чувстват по този начин. Той първо спаси тях и те се поклониха пред него стотици пъти. Нашите членове трябва да се научат да правят същото. Вие трябва да се научите да правите същото. Бог да ви благослови.

Хън Джин Ним
1 Март, 1987 г.
Сърцето на Исус, Сърцето на Иисус, Исус Христос - сърце, любов, духовно послание
*Захарая - Кой бе бащата на Исус? 

В Библията пише в подтекст, че не друг а Захарая е физическият баща на Исус. Духовните послания потвърждават този факт. Четем в Лука 1:30-56, как Ангелът казва на Мария, че Святият Дух ще дойде при нея и ще я осени. Което означава, че ще я води, ще и покаже как да зачене Божият син. На сутринта Мария е осенена да отиде в дома на Захарая, чието семейство също е осенено от Святия Дух. Тя престоява 3 месеца в дома му и забременява. Но семейството на Захарая загубва вяра в откровението и я изгонва с което застрашава живота на още неродения Исус. От там мисията му става много трудна, понеже той се превръща в илигитимно и отвергнато дете.

Десетилетия след разпъването му се налага идеята, че Мария е заченала без семе от мъж. Но това противориечи с принципите по които Бог работи, както и с Библейските разбирания. По скоро тази идея е взаимствана от езическите религии. Но това в крайна сметка напълно изопачава разбирането на хората за истинската същност и мисия на Исус, като Помазаник, Христос и Месия. Прочетете Мисията на Месията, откровение, което в пълнота разкрива много неизвестни до сега факти.


Тези послания са изпратени от човек живеещ в духовния свят. В няколко книги той описва живота в различните нива на отвъдното и срещите си с известни личности, като Ленин, Маркс, Хитлер, Буда, Мохамед, Исус...

Исус Христос в духовния свят 
Сърцето на Исус, Сърцето на Иисус, Исус Христос - сърце, любов, духовно послание
Изпратено от духовния свят - 10 август 1997 г.

Вие всички сте загрижени за Исус, който живее в Рая. Тогава какво прави Исус? Той живее така, като че ли е единственият съществуващ човек в Космоса. Какво означава това? Това означава, че той се чувства безкрайно самотен. Около Исус има много християни. Някои от тях носят кръстове, други държат в ръцете си броеници. Но въпреки, че християните служат на Исус, изпълнявайки най-висшата цел на своя земен живот, Исус се чувства самотен.

Каква е причината за това? Ако, както вярват християните, Исус е Христос на славата, тогава защо той стои в Рая? Това е защото Исус все още се моли и работи за пълното осъществяване на Волята на Бог на земята. Но тъй като повечето християни не разбират наистина неговото сърце, ние трябва да съчувстваме за самотната му позиция.

От тази гледна точка, дори Раят не е съвършено щастливо място. Така че християните, които са заедно с Исус в Рая, го молят да ги заведе до вратата на Небесното царство: “О, Господи! Ние искаме да отидем там заедно с теб!” - това е начинът, по който те го молят. Винаги, когато те правят това, Исус чувства болка в своето сърце. Той им отговаря: “Аз стоя тук, защото съм Син на Бог, но моята мисия като Христос все още продължава и аз се радвам да бъда тук.”

Тогава, кога ще бъде възможно за християните да се преместят от Рая, в Небесното царство? Докога и Исус ще бъде там? Той ще чака, докато Истинските родители дойдат и освободят духовния свят. В това време хората в Рая ще могат да получат голяма благодат. Тогава да не би Исус да не получава Божията благодат тук в Рая? Не, не е така.

Често съм виждал Исус да се разхожда заедно с Бог, но голяма част от християните не разпознаваха, че Исус е с Бог. Това е една от разликите между Раят и Небесното царство. В Небесното царство всички ще разбират Исус и Бог. Прочети целия текст
Сан Хан Ли

Сърцето на Исус, Сърцето на Иисус, Исус Христос - сърце, любов, духовно послание
Послание на Исус от духовния свят
до християните и всички хора на земята
Сърцето на Исус, Сърцето на Иисус, Исус Христос - сърце, любов, духовно послание
Получено от духовния свят на 5 Април 2001 г.

Аз Исус използвам тази възможност да изпратя това ново послание до хората на земята, включително и Евреите, които все още чакат за идването на Месията. Независимо дали са християни или не хората знаят името ми, Исус.

Сърцето на Исус, който изпраща това послание до земята е доста комплицирано. Чувствам тъга, че не мога да сумирам и предам моето послание в тези няколко думи. По специано аз снам, че християните по-скоро ще се усъмнят в посланието отколкото да му повярват. Обаче като личност, която дойде на земята с мисията да спася света, като Месия в Епохата на новия завет, аз ви казвам истината пред лицето на Небето и земята.

Дойдох на земята с мисия от Бог да бъда Месията. В Библията аз не можех да разкрия всички конфликти между религиозните вярващи и невярващите от онези дни. Всъщност има много провиденчески въпроси, които Библията не разкрива. С развитието на всяка провиденческа епоха Бог не можеше да избехне необходимостта да променя моментния си план. Аз разкривам ясно част от скритото провиденческо съдържание на много пастори, които очакваха завръщането на Господа.

Бог създаде хората да се нуждаят от физически тела по време на земния си живот. Веднъж загубвайки го те отиват в духовния свят и живеят там за вечността. Скъпи светци, които чакате завръщането ми, защо не обърнете внимание на факта, че Бог дава двойни пророчества в Библията (благословени са тези, които следват волята Му и проклятие за тези, които не се подчиняват на волята Му)? Аз дойдох на земята като Месия за Новозаветната епоха. Какво мислите бе значението на разпятието? Наистина ли смятате, че това бе Божията воля от самото начало или може да е резултат от човешка грешка? Изучавали ли сте много обстойно живота ми? Определено аз дойдох с мисията на Месия, но аз живях ядейки и спейки, като и всеки друг човек на земята. Дори и да живях като обикновен човек мисията ми като месия бе уникална. Да заключа, пътя  на изкупление чрез моето разпъване не бе Божието първоначално намерение

Скъпи християни и хора на земята, моля молете се над тези въпроси докато постите. Тогава аз ще се появя пред вас и ясно разкрия истината. Когато правите това вие трябва изцяло да се фокусирате да се молите с чисто сърце. Преп. Сан Мьон Мун е този, който дойде на земята, за да завърши мисията, която бе нодеовършена чрез изкуплението на кръста. Той идва като Истински родител, за да приключи Божието провидение в Епохата на изпълнения завет.

Аз дойдох с мисията на Месия за Новозаветната епоха, но хората по онова време ме разпънаха. Ето защо за Бог остана все още задачата, която трябваше да изпълни и следователно необходимост от Второ пришествие. Месията в Новозаветната епоха донесе спасение на хората духовно. Все още исорията продължи с допълнителната работа за физическото спасение, оставаща да бъде изпълнена. Блуждаещ в тунела на мъката, страданието, тъгата и болката Бог изтърпя безкрайно напрежение и тежест докато чакаше да изпрати Месията отново на земята. След като отдели доброто от злото, за да подготви своята потомствена линия, Бог можа да изпрати преп. Сан Мьон Мун.
...
Преп. Сан Мьон Мун е завърналия се Месия (Христос), когото вие чакахте толкова дълго. Той наследи моята мисия когато бе на 16 години. Скъпи християни, все още ли гледате нагоре и чакате Христос да се върне на облаци? Преп. Мун пътува по целия свят на облаци. Той инвестира цялото си сърце и душа за реализирането на Световен Мир. Дори днес въпреки, че е над 80 годишен, той се бори на фронтовата линия.

Ще го разпънете ли на кръста отново, както Римляните, които ме преследваха преди 2000 години? Не знаете ли за разрушението на Содом и Гомора? Бог е любов. Той чака. Моля ви приемете Месията, който пристигна в Епохата на Изпълнения завет. Не отхвърляйте неговите постижения и неговото всеотдаване за спасението на човечеството. Молете се с искреност. Аз, Исус, ще бъда с вас във вашите ревностни молитви.
Исус Христос
Сърцето на Исус, Сърцето на Иисус, Исус Христос - сърце, любов, духовно послание

0 коментара:

Публикуване на коментар

Related Posts with Thumbnails

 
Powered by Blogger