.
French German RussianEnglish

четвъртък, 21 април 2011 г.

Послания от духовния свят: Реалността на Бог

Послания от духовния свят:
Реалността на съществуването на Бог

Авторът на тези послания - новини за промените в света на отвъдното, сам е жител на духовния свят. В поредица от книги, изпратени като послания от духовния свят, д-р Сан Хан Ли описва с подробности реалността в отвъдния живот, срещите си там с известни исторически личности. Той разкрива начините по които двата свята си влияят с детайли, които никой досега не е разкривал.
Д-р Сан Хан Ли: Писма от отвъдното

"Попадайки в духовния свят, открих, че той е огромен, несравнимо по-голям от земния. Материал за анализиране има колкото ти душа иска... Тук има много неща, които въобще не мога да разбера.

ЛЮБОВ И ЖИВОТ

КАК ЗАПОЧВА ЗЛОТО?

СВЯТ НА ИСТИНСКА ЛЮБОВ


Във висшите свери на духовния свят лесно може да се забележи движението на Бог. Заобиколени от Божията светлина, хората са способни да общуват на езика на мисълта, за това те могат да живеят, постоянно чувствайки топлината на Божията любов... Поради това, хората живеещи тук винаги са изпълнени с радост и щастие."

Реалността на Бог в Духовния Свят


За разлика от всичко съществуващо в творението, Бог не заема определено пространство и няма определена форма. Но съществуването Му е наистина реално... Не можем да разберем Бог с разума си или въображението си, не можем да Го докоснем или хванем, не можем да Го задържим (ограничим) в мислите си. Освен това Той не се проявява само в някакво ограничено пространство.

По време на земния си живот.. си мислех, че отивайки в духовния свят, ще мога директно да попитам Бог за него, да го изуча, анализирам.. Обаче попадайки в духовния свят, открих, те той е огромен, несравнимо по-голям от земния.. Обектът, който най-трудно се поддава на анализиране, е Бог.

Как преживяваме Бог в духовния свят

Представата, която получих тук за Бог, до голяма степен е непълна, но искам в обобщен вид да я предам на хората на земята. Невъзможно е с две думи да се опише как изглежда Бог. Може да бъде описан само с помощта на асоциации с други същности: светлина, глас, огън, езеро и т.н.

Да познаваме Духовния свят
Новини от Одвъдния свят
Пътя към разбирателство и любов
Неотдавна, получавайки заповед от Бог да изследвам различни места в духовния свят, аз пътешествах до големи разстояния и изучавах природата и реалността на тези места. Видът на една местност беше толкова необикновен и чудесен, че възкликнах в молитва: "Боже! Наистина ли сам Си създал всичко това?.." В този момент цялото ми тяло бе обхванато от някакво подобие на огън. Бог, явявайки ми се във вид на огнени езици, ме повика: "Сан Хан, наистина ли си толкова радостен?"

Не можех да разбера Божията същност: проявява ли Се Той, намирайки се извън времето и пространството, или цялата Вселена представлява Неговото тяло. Въпреки това е очевидно, че Бог, призоваващ ме на различни места, невинаги е един и същ.

Забелязах разлика в усещането ми за Бог, когато Той викаше мен и когато викаше някой друг... Но.. не всички могат да Го чуват постоянно. Не казвам, че Го чувам само аз. Облян в ярка блестяща светлина, Бог понякога се явява в цялото Си величие, от което напрво ти спира дъхът. Той те обгръща с любов, от която като че ли цялата ти същност се топи. Той се проявява в звуците на нежен глас. В потока на тази светлина, братята и сестрите (в Обединителната свера на духовния свят) заприличват на малки дечица в топъл пролетен ден, радващи се на мекия полъх на топлия въздух.

Бог е Родител и Бог на любовта

Когато Обединителните членове се обръщат към Бог в молитва, Бог отвръща на техния зов с красива сияеща огнена светлина, въртяща се като вихрушка. Понякога Той се явява като красива, мека гаснеща огнена светлина, сменяща се с огнени вълни, а когато панорамата се открие отново, Бог зазвучава с много и великолепно пеещи гласове. В този случай хората, намиращи се във вътрешността на пламъка, се преобразяват. Видът им се изпълва с възторг и получава изтънченост, която не може да се намери в земния живот и която е невъзможно да се опише.

Величественото Божие сияние може за миг да се премести от едно място на друго, по-далечно, където ще изглежда по същия начин. И така, Бог се проявява в множество лица и цялата Вселена изоблиства с форми на Неговото превъплащение. Как да опиша Божият образ? Изглежда това не е по силите ми.

Освен това трябва да се има предвид, че Бог не идва при всички в един и същи облик. На едни хора блетящата Му светлина им се струва топла, на други - мека, някои усещат нежност, някои - много нежна любов, а на някого му се струва грандиозна. Но това не е всичко. Когато Бог иска да смъмри някои от Своите деца, Той се проявява в спокойно сияние, изпълнено с неописуемо величие. Тогава този човек изпитва прилив на чувства и започва да се разкайва за постъпка, извършена под влиянието на лош момент.

Какъв е Бог? Нашата логика и теории няма да ни доведът до никакви изводи за Него. Той е Властелинът на великата Вселена, превъзхождащ всичко на Небето и Земята... Но трябва да знем, че Бог е Родител на човечеството и най-същестения Негов аспект е Сърцето и любовта.

Невидим субстанциален свят

0 коментара:

Публикуване на коментар

Related Posts with Thumbnails

 
Powered by Blogger