.
French German RussianEnglish

вторник, 9 март 2010 г.

Бог е Родител на човечеството

Бог е наш Родител, Бог няма форма. Бог не може да бъде видян
Бог е
Родител на човечеството


Бог - Твореца, като наш родител е създал света за да бъде подходящата среда за нас, неговите деца... където ние да можем да се радваме, откриваме много неща, и също станем творци като него; да развием сърцата си и любовта и живеем в истина и красота.


Богът в който вярват и Християните, и Евреите, и Мюсюлманите – това е Богът на отца им Аврам. Трите религии са братски религии. Евреите идват от потомството на втория син на Аврам, Исак. Мюсюлманите са от потомството на първия син, Исмаил. И според библията Божията благословия е била обещана и на двете потмствени линии. Конфликта между тези две братски потомства трябва да се разреши с прегрътка, така както Яков и Исав показаха упешния пример за това. За съжаление неприязънта между тези две братски потомства, започната от конфликта между майките на двете деца на Аврам, е все още жива. Това е така, понеже и двете страни не могат да се освободят от предразсъдъците в сърцата си, натрупани от поколенията, и да прегърнат другия с любов. Обединителния принцип (Божествения Принцип) ясно показва пътя за разрешението на този конфликт. Двамата братя трябва да се прегърнат и да си простят, това е Божието очакване, но това в същото време е нашата човешка част от отговорността по възстановяването, в която Бог не може да се намеси.

Много неща във Вселента, в природата и в жиовтните отразяват човека. Това е така, понеже Създателя първо е замислил нас хората, да бъдем негови обекти на любовта (способни да обичаме, да творим и да разбираме Него и Космоса). А Вселената Той създава по наш образ... за да отразява нашата природа и да ни носи щастие. Затова някой бе казал,

"Без човека цялата Вселена е като музей без посетители"

"Бог няма форма. Бог не може да бъде видян. Може ли енергията да се види? Бог е източникът на енергията, за това няма да Го видите дори когато преминете в духовния свят. Ние не забелязваме движението на въздуха, просто не го усещаме. Ако дори това не чувстваме, как ще забележим Бог когато мине покрай нас? За Бог е най-удобно да бъде невидим. Когато Бог дойде в душата ви, тя ще рабере. Когато това се случи, ще можете да виждате през стени и без да ставате от мястото си ще можете да викате светии, умрели преди хиляди години! Ако вечният Бог проникне в душата ви, ще ви се появят такива способности." - Небесната Библия

Бог е наш Родител, Бог няма форма. Бог не може да бъде видян

0 коментара:

Публикуване на коментар

Related Posts with Thumbnails

 
Powered by Blogger