.
French German RussianEnglish

вторник, 13 март 2018 г.

Реинкарнацията-Прераждане Обяснени: Истории за прераждане и минали животи

прераждане реинкарнация минал живот духът Възкресение
Прераждането обяснено
прераждане реинкарнация минал живот духът Възкресение
Реинкарнацията-Прераждане Обяснени: Истории за прераждане и минали животипрераждане реинкарнация минал живот
Възкресение чрез завръщане означава, че Духове, които са живели преди трябва да се върнат, за да израстват чрез нас. Това което са считали за прераждане се оказва духовно коопериране с духо от миналото, а не Реинкарнация.


Лорна от малка вижда Ангели
Това са разкрили хора, способни да виждат и комуникират с духовете. Нарпимер, Лорна Бърн вижда ангели и духове от малка. За прераждането, тя обясни, че не вижда такова нещо. Вместо това тя често вижда духове които се кооперират с нас. Например, около едно малко дете, тя вижда друг дух, който постоянно му говори. Не можейки да видят това, хората естествено могат да заключат, че това, което този дух казва на детето, трябва да е някакво знание от предишния живот на самото детето (миналото му прераждане). Но не е! Това е просто духовно общуване. А децата имат по-малко концепции и често са по-възприемчиви.

Духовният свят е реален и много по-красив 
Когато видите духовния свят и колко красиво е там, ще разберете, че не е нормално да живеете отново и отново във физическият свят. Човек спокойно може да развие сърцето си във физическия си живот. Останалите умения и познания се учат по-лесно и бързо в духовния свят, но там не можем да променим злите си навици. Там не можем да развием сърцето си, това става на земята в семейната среда. Ето защо духовете, които идват и използват физическото тяло на другите, са духове от ниско ниво, които все още имат нужда от физическо тяло за да израстат.

Защо духовете идват (Реинкарнират) в нас?
Божественият Принцип обяснява, че духът ни израства единствено във връзката си с физическото тяло, от което получава Витални Елементи при всяко добро действие. Щом духът на човека узрее, той ще се наслади на огромния духовен свят и само понякога ще помага на земята. Всъщност е много скучно и безсмислено за един развит дух да остане във физическо тяло.

Какво духовете са пропуснали да развият в тялото си?
Духовното израстване е да се научиш да обичаш и да живееш за другите. След като изпълниш целта си тук - да се научиш на любов, да създаваш семейство, да развиеш родителско сърце (живеейки в името на другите), животът в духовния свят ще бъде невероятно красив и изпълнен с щастие. Но за тези, които не развивят сърцето си тук (живеейки егоистично), животът в духовния свят е изпълнен с мрак и болка.

Защо неразвитите духове страдат?
Не че някой ги съди; просто техните духовни сетива не се развити, така че те живеят в тъмнина. Най-лошото от всичко е, че повечето от тях остават във физическия свят и се прикрепят към земни хора (мислейки, че това е тяхното прераждане, а всъщност те се заклещени  нисши духове).

Защо ни излежда, че това е наш предишен живот?
Какво да кажем за тези, които са преживели предишния си живот? Те са преживели спомените на друг дух от миналото. Но това не е тяхното собствено минало. Когато комуникираме духовно, ние усещаме начина, по който другият човек усеща и преживява нещата, сякаш неговите чувства и спомени са наши собствени. Това е нормално духовно общуване. Това може да е някой от вашите предци, свързан с вашата потомствена линия и подсъзнателна памет. Но вие сте различни хора. Прочети, Възкресение (Божественият Принцип). Там се обяснява как хората от духовния свят се възкресяват (израстват) по различен начин, в зависимост от нивото си.

Възкресение чрез завръщане и коопериране

Повечето духове трябва да се върнат и кооперират с земни хора, за да растат. Това е Възкресение чрез Сътрудничество със земният човек. Попитайте за името му? Попитайте дали той е роднина или друг дух? Не си втълпявайте, че това е предишния ви живот, защото тогава този дух ще може да ви използва и манипулира, ползвайки тялото ви като свое.
"Духовете, които не са успели да изпълнят своята мисия по време на земния си живот, трябва да се завърнат при хора на земята, които отговарят за същия тип като тяхната някогашна мисия. Когато един дух сътрудничи на човек на земята в следването на Божията воля, то този човек ще изпълни не само собствената си, но и мисията на духа, който му е помагал. Затова, от гледна точка на мисията физическото “аз” на човека служи за физическо “аз” на духа. В известен смисъл то представлява второто идване на духа. 
Тези духове ще слязат при хората и ще им съдействат, за да доведат докрай собственото им незавършено дело. След като хората от земята в известен смисъл представляват второто идване на тези водещи духове, те могат да помислят, че са тяхно прераждане." Възкресение (Божествения Принцип: Теория за прераждането, разгледана в светлината на Принципа за възкресение чрез завръщане )

Истории за прераждането обяснени 

Концепцията за реинкарнацияте - идеята, че старите души се прераждат в нови тела - съществува от хиляди години. Това е част от индуските и будистки традиции. Някои твърдят, че това е реално и че истории като тази са доказателство за съществуването на прераждане, докато всъщност те имат много просто обяснение. Тези истории са със сигурност страховити ... но това означава ли, че прераждането наистина съществува? Какво е истинското обяснение? Както обяснява Лорна: "Малко дете може да говори за нещо и после родителите се обърнат и казват:" О, това трябва да е от предишния живот, как може детето да опише това с толкова подробности ".

Убито момче се прероди 

3-годишно момче казва, че харесва "новия си татко". То обяснява: "Моят стар татко беше наистина зъл. Той ме намушка в гърба и аз умрях. Но наистина ми харесва новия ми татко, той никога няма да направи така". Това е случай, когато едно момче починало твърде младо. Тъй като духовното развитие се случва само в тялото, духът му трябва да си сътрудничи с друго земно момче, за да расте заедно с него. В такива случаи духът на момчето в духовния свят в началото е малко по-силен, така че за известен период от време той може да доминира тялото. Но тъй като духът на физическото момче ще расте по-бързо, скоро този ефект ще изчезне. В противен случай земното момче ще остане обладано от духа и по този начин не  ще може да се разраства духовно.

Как функционират духовните комуникации?
Това е ясен пример за това, как функционират духовните комуникации. Всеки път, когато призовавам дух и говоря с него, виждам и преживявам преживяванията им, сякаш съм тях. Мога да призовете когото и да било; комуникациите са еднакви. Но библията предупреждава да не говорим с духове, понеже има много нисши духове, които ще повлияят единствено към зло. Но пък не е проблем да комуникираме с Исус и други светци от висшия духовен свят; те само ще ни помогнат. Всъщност затова са молитките отправени към тях.

Хората в миналото не са знаели много за духовния свят и духовните комуникации, така че те са заключили, че това е миналият им живот и са създали частичната теория на прераждането.


ОБЯСНЕНИЕТО НА БОЖЕСТВЕНИЯ ПРИНЦИП

Възкресение чрез завръщане на духове

"Нека се спрем на възкресението чрез завръщане на злите духове.. Не винаги обаче делата им принасят плодове и дават някакъв резултат, който да е в полза на тяхното възкресение чрез завръщане. За да има такава полза, делата на злите духове трябва да водят до наказания.. за да могат те чрез изплащане.. да направят условияза провалите си."

"Винаги, когато човечеството трябва да премине на по-високо ниво, е необходимо водещата личност в Провидението да прави условие на изплащане, за да изплати греха, извършен от него или от предците му... Ако той с готовност изтърпи причиненото страдание и го преодолее.. ще получи правото да навлезе в сферата на родовото ниво, даваща по-големи предимства и облаги."

"Действията на духовете на злото могат да помогнат по два различни начина (1) духът може директно да тормози човека или (2) може да слезе при духовното “аз” на друг човек, живеещ на земята.. чрез този втори човек духът на злото може да действа и да го атакува. И в двата случая, ако човекът на земята понесе с благодарност и готовност причинените му чрез действията на злия дух страдания, той ще положи условия на изплащане, с чиято помощ ще изчисти както своя грях, така и този на предшествениците си. Тогава грехът ще бъде премахнат и той ще навлезе в по-висшата сфера.. Ето защо действията на духа на злото се явяват като осъждение на човека за греховете му от името на Небето. Следователно духът ще се облагодетелства също толкова, колкото и човекът на земята: той също ще влезе в по-висшата сфера, даваща по-големи облаги." Възкресение...

прераждане реинкарнация минал живот духът Възкресение

 • КВАНТОВО ОБЯСНЕНИЕ НА ПРЕРАЖДАНЕТО 
  Реинкарнацията - миналият ти живот лие е?
 • КАК ЗЛИТЕ ДУХОВЕ НИ ВЛИЯЯТ
  Духовно послание
 • ЖИВОТ СЛЕД СМЪРТТА СЪЩЕСТУВА

 • вторник, 30 януари 2018 г.

  Матрея Буда изпрати послание от духовния свят

  Буда: послание от духовния свят

  Будисти четат шокиращи директни послания на Буда от Духовния свят

  Настоящото е един комплексен документ. Той е произведен на семинар в духовния свят за лидерите на петте велики религии. В тази статия са включени малки части от свидетелствата на Буда и негови последователи от духовния свят. Пълнят материал бе публикуван в множество признати вестници в САЩ.

  Любопитното е, че Буда призовава последователите му да се откажат от 'прераждането' защто това по думите му, 'само още повече ви отдалечава от просветлението.'

  В пълното послание Буда обяснява на последователите си как всички религиозни лидери в духовния свят са се обединили, за да работят заедно за изграждането на Божия идеален свят на земята. Той призовава последователите му да последват Месията на Второт пришествие.

  Виж Духовно получен портрет на завръщащия се Буда

  Буда: 120 Отявлени Будист сега обещават да допринасят за напредъка на движението за мир което ще води човечеството в ново направление. Ние обещаваме да следваме Бог и Истинките родители на човечеството... и че ще въоръжим себе си с Обединителния принцип и Обединителна Мисъл. (2001.12.20)

  Преп. Сарипута (Един от десетте най-велики последователи на Буда): Ние 12 представители на Будизма обещаваме да отдадем себе си на ученията на Преп. Мун.

  Преп. Махакассапа (Който е систематизирал вярванията на Буда): Аз мисля че Обединителния принцип и Обединителна мисъл са велики учения, не само за Будистите, но за цялото човечество.

  Преп. Сарипута (Един от десетте най-велики последователи на Буда): Ние 12 представители на Будизма, които дълбоко уважаваме добродетелите в учението на Буда, обещаваме да отдадем себе си на ученията на Преп. Мун така както нашия учител, Буда, ни призовава тук в духовния свят.

  Преп. Махакассапа (Който е систематизирал вярванията на Буда): Аз мисля че Обединителния принцип и Обединителна мисъл са велики учения, не само за Будистите, но за цялото човечество.

  Това послание има значим практически както и духовен принос. То е обединително послание, отнасящо се към всички вери като едно глобално семейство. Като такова неговата цел е да привлече всички мъже и жени към единствения Свят Бог и помогне за установяването на световен мир. Мира не ще дойде единствено чрез политическо и икономическо развитие, колкото и важни да са те. Фундамента за мир е общата вяра в Бог и практиката на истинска родителска, съпружеска и семейна любов.


  Хиндуизъм: ПОСЛАНИЯ

  Шанкара (основател на Адвайта Веданта): Аз осъзнах нови неща (в Духовния свят): Бог е Родител на човечеството, и за да корегира отклонилата се история Бог изпраща централни провиденчески фигури. Така Бог изпрати великия учител, Преп. Сан Мьон Мун, като спасителя на човечеството. Обединителния Принцип бе разкрит като новата истина, да покаже на човечеството коректния път.

  Понеже Хиндуизма не познаваше съществуването на един Бог, нашите религиозни церемонии бяха много комплексни, и с промяната на епохите и околната среда, нашата религия възприе най-разнообразни местни и етнически религиозни форми. Но, в духа на Хиндуизма винаги бе търсенето да открие абсолютното битие.

  Мадуа (Пионер на дуалистичната философия, който изгради Храма на Кришна): След като слушах Обединителния Принцип, аз осъзнах че ние прекарвахме много време над неща които са безмислени… Аз Мадуа съм покрусен за това че прекарвах толкова много време в медитация и разсъждения, когато всичко това е било напразно… Въпреки че живяхме погрешно, сега когато открихме автентичната истина във вечния живот след смъртта ще бъдем благодарни на Бог и започнем живота си отново… Аз Мадуа, ще вложа цялата си енергия за да разбера напълно Обединителния Принцип.

  Махариши Гаутама (Основател на Нияая философията и философията и практиката на Йога): Бях ужасно шокиран когато разбрах, че Бог е Родител на човечеството. Въпреки че съществува идеалното място където Бог и Неговите деца трябваше да живеят заедно от времето на сътворението ни, до сега ние бяхме отвърнали нашето лице от Бог и създадохме една непринципна история. Когато осъзнах, че напълно трябва да изхвърлим атеистичната философия, на душата ми бе толкова тежко, такова главоболие. Какво да направя? Не мога да обясня как се чувствам. Изпълнен съм със скръб, ридание и погнуса.

  Обединителния Принцип ни даде нова надежда. Толкова е ясно. Бог не е създал мъжете и жените да са толкова комплицирани. Бог даде един коректен път на човечеството. След като блуждаех безкрайно в облаците най-накрая се чувствам пресътворен, като ново създание.


  събота, 21 март 2015 г.

  Квантово обяснение: Заблудата на Прераждането (Реинкарнацията)

  Как квантовата физика обяснява Прераждането (Реинкарнацията)

  Квантовата физика показва, че физическият свят – това е океан от енергия; нищо не е твърдо, а мисълта ни въздейства на това постоянно изменящо се поле от енергия; а това което са сметнали за реинкарнация е всъщност квантов информационен обмен.

  Мозъкът не е управляващият център, както се е смятало, а просто един радиоприемник настроен да приема тези честоти и вибрации. От тук учените достигат до извода, че интелекта, емоциите и волята на човека, не са свързани с тялото ни, а с енергийните информационни полета около нас - с духа ни. Както Обединителния Принцип обяснява, те са част от духовната душа на човека.

  Но тук изниква цяла една нова област за изследване; Какво представлява духът на човека? Какво прави той след физическата смърт? Ако хората продължават да съществуват духовно, то какво е влиянието им върху нас? Ако наши предци страдат в отвъдното, то можем ли да направим нещо, за да им помогнем?


  Принципът ясно обяснява, че всички ние имаме и духовно тяло и духовна душа, като нейн център. Както имаме 5 физически сетива, които правят физическия свят реално осезаем, така имаме и пет духовни сетива, за които духовния свят е съвсем реален и субстанциален.

  След напускането на физическото тяло ние отиваме и живеем вечно във субтанциалния духовен свят - много по-необятен и красив от земния. За съжаление много от духовните хора, дори не отиват в духовния свят. Те остават като блуждаещи духове, които влияят хората на земята. Наричаме ги лош духовен свят, въпреки че повечето от тях са наши собствени предци или духове с неприязън, на които предците ни са направили нещо непростимо.

  Квантова връзка с физическото ни съзнание

  Сега учените осъзнават, че нервните сигнали и химическите реакции са твърде бавни за да обяснят невероятните спортни и технически постижения на човека. Те откриват, че тези изключителни способности са свързани с квантовия информационен обмен, който е твърде бърз, за да е зависим от времето и разстоянията. 

  Неразвитите духовно духове се свързват с материалната енергия на квантово ниво, за да могат да въздействат на информационните полета на физическото ни съзнание (подсъзнанието ни и клетъчната памет). Така те постигат влияние над мислите, чувствата ни и дори могат да манипулират нашите действия. Това има лош ефект и за нас и за тях:

  За хората на земята, това означава, че нашата воля и първоначална душа не са свободни. Поради това, след Грехопадението ние сме ограничени да израстваме духовно. Контрола над физическото ни съзнание постоянно опонира желанията и логиката на собствената ни духовна душа.

  Тези заклещени духове, от своя страна, също са обречени на мизерия. Свързвайки се с тази материална енергия те остават в плен на материалното и не могат сами да се освободят. Само много висш духовен свят би могъл да им помогне да се освободят от този плен на материалното – който ги прави подвластни на физическите болки и страдания. Това е описано много добре в „Скитника в духовните земи”.

  За да освободим себе си, трябва да освободим и тях, защото в своите страдания и страхове, те измъчват и нас. Освен че чувстваме техните психически и духовни терзания, техните страхове и фобии блокират правилното функциониране на имунната ни система и причиняват болести. Макар тези процеси да протичат в подсъзнанието ни, техники, като Емоционалния Код могат да ги изкарат на яве и да ги освободят. Ефекта се оказва поразителен - хора страдали с години от тежки заболявания и недъзи изведнъж оздравяват.

  Като имаме в предвид, че болшенството от хората, след смъртта си не отиват директно в духовния свят, а остават заклещени по този начин във физическия, какво се получава? Блуждаещият духовен свят около нас не познава духовния свят. Те живеят паразитен живот, черпейки енергия от хората на земята. Как точно става това?

  Реинкарнация или паразитно прехвърляне от тяло в тяло

  Като се включват в информационните полета на тялото ни, тези духове могат да им влияят. Затова се превръщат в лоши демони, „хранещи се от прахта”, както казва Библията. Те живеят един илюзорен, нереален живот, чрез подсъзнанието на хората, влияейки техните мисли, чувства и действия; добивайки само заблудена илюзия за реален живот.

  Това е паразитен начин на съществувание, изцяло извън Принципите на Творението. Но те не знаят Принципа, нито че духовния свят съществува. За тях телата на хората са единствения начин да продължат да живеят. В техните очи, те са се прераждали от тяло в тяло, в продължение на хилядолетия. Те дори вярват, че физическото тяло на човека, е духовния свят, където вечно съществуваме; без да осъзнават, че в телата ни те живеят в Ад, създавайки Ад дори и за нас; без да имат и най-малката представа, колко красив би бил живота им ако излязат и отидат в действителния духовен свят, при своите любими, близки и познати. 

  Сега разбирате ли от къде се е появила теорията за прераждането? Чрез медитация и гладуване хората отварят чувствителността си за квантово ниво информация. Така те се свързват с нивото на тези блуждаещи духове. Те нямат връзка с истинския духовен свят, а само с духовете в материалния свят и затова приемат тяхната гледна точка за нещата – теорията за прераждането и многото вселени; защото за тях всеки жив чове е една друга вселена в която могат да се прехвърлят.

  В действителност, вярата в прераждането допълнително дава власт и контрол на духовете над хората. Приемайки, че тези паразитни духове нашето предишно прераждане, ние им позволяваме свободно да ни манипулират и използват. Колко лесно за тях е да ни покажат подсъзнателна визуализация на моменти от живота си, за да ни подлъжат, че това е бил предишният ни живот. В духовния свят винаги, когато някой ви обясни нещо, вие ще чувствате така, все едно вие самите го преживявате. За хората, които са на земята е лесно да се заблудят, че в такъв случай това трябва да е било тяхно лично преживяване. Но истината е, че около хората вярващи в прераждането виждам много духове, които ги използват.

  Духове манипулатори: Погрешно разбиране за духовното израстване

  Духове, които са живели такъв паразитен живот от хилядолетия, прикачени към човешките тела, са развили много добри познаия за процесите в тялото и начините по които да ги контролират. Те стават нещо като гурута на останалите духове. За разлика от по-неразвитите, те имат огромна ментална сила и способност; дори да изключват човека и напълно да го контролират. Това в техните очи показва, колко много са израстнали ‘духовно’, чрез милионите си 'прераждания'. Но в действителност точно те са най-опасните демони – сатани.

  Дори тези духове да търсят спасение и да ни водят към религиозни практики, те го правят по-непринципен начин и затова резултатите ще са противопоказателни. Според Принципа, никой няма право да нахлува в човешката лична свобода и отговорност, дори Бог. Добрия духовен свят никога не прави това. А заклещените в телата ни духове живеят и се мислят за израстнали, точно поради тази си сатаниснка – паразитна природа. От тук идват и погрешните вярвания, че егоистичното себевглъбяване е духовно израстване. Истината е, че така само повече се отдалечаваме от Божия идеал, който е истинската любов, изразена във взаимоотношенията с другите, способността да живеем за другите (а не за себе си).

  Сега разбираме защо Истинския Баща казва, че с медитация единствено можем да се свържем с някой дух, но не и с Бог. А имайте в предвид, че точно тези най-силни, най-дълго живяли в талата на хората духове, са най-добрите майстори на измамата. Те са най-добрите манипулатори с милиони години практичен опит. Най-старите от тях са от времето на пряката връзка с падналите ангели; изчезналата високо развита цивилизация (Атлантида), в която ангелите са господствали, представяйки се фалшиво за наши богове и развръщавайки хората в егоизъм, сексуални оргии и аморалност (сравнима с аморалността на Содома и Гомора). Войните, насилието и духовния им упадък са ги довели до тяхното самоунищожение.

  Въпреки хилядогодишните усилия на Бог за развитие на доброто и духовността на хората, виждаме как същите тенденции, на егоизъм и сексуален разврат, водят света стремглаво към същата участ. Зад всичко това, можем ясно да видим борбата между Бог и Сатана.

  Кръвната линия и Матрицата на Сатана

  След Грехопадението падналите ангели са манипупулирали хората, правейки се на реални – физически; създавайки илюзията, че са извънземна, уж 'по-развита от нас цивилизация'. Но това също е илюзия; Просто намеса в информационните полета – на квантово ниво. Те са се правели на извънземни ‘богове’, докато в действителност те са просто духовни същества - паднали, грешни ангели – превърнали се в паразити; използващи манипулации за да функционират от ‘прахта’ (квантови илюзорни образи в съзнанието на хората).

  Исполините’: На кратко, Бог създава хората, като свой храм. Паналите ангели искат те да живеят и доминират чрез човека, представяйки себе си за наши богове. Но за да контролират човешкото общество им трябват тела. Едни от първите им човекоподони генетични разработки са т.н. в Библията, "Исполини": „След като Божиите синове (ангелите) влизаха при човежките дъщери, и те им раждаха синове, които бяха онези силни и прочути старовременни мъже.” Така падналите ангели искали да се сдобият с тела, които не им се съпротивляват, както съвестта на хората. Проблема с този генетичен хибрид бил животинските инстинкти - страстите са секс, храна, установяване на лидерство с насилие. Те довеждат цивилизацията им до самоунищожение. Затова след потопа, те търсят друг модел.

  Кралската кръвна линия – е развита в Сатанинските цивилизациите от последните 6000 години. Освен началната директна генетична намеса, тя е водена и внимателно подбирана от самата човешка раса – с генетичен подбор. Затова тя се предава наследствено, но те я смесвават с тази на избрани жени, от време на време, за да предизвикат конкретни, полезни подобрения.

  Защо ангелите првят това? С времето, част от падналите ангели осъзнават, че единствения им изход от собственото им страдание е хората да достигнат съвършенство, и създадат свят на мир. За съжаление, те отново правят това чрез контрол, не разбирайки, че контрола и липсата на свобода не водят към съвършенство, а точно обратното – те блокират развитието на човешкия дух. Затова всички опити за изграждане на един мирен свят, като Нацизма, Комунизма и Социализма, са обречени на пълен провал. Те представляват Божиите принципи обърнати с главата надолу и вместо обечания идеал, създават реален Ад за хората.

  Възстановяване кръвната линия на Бог

  Докато Сатана и падналия ангелски свят са развивали своята кръвна линия и влияние всред хората, Бог бавно и с много усилия е водел изчистването на човешката кръвна линия от това сатанинско влияние. Единствено пълното изчистване на линията; генетично и духовно, би довела до раждането на безгрешни хора. Разбира се, за Бог е било най-важно да се роди първото безгрешно дете – което да възстанови загубената позиция на безгрешен Адам.

  Но как един безгрешен човек може да възобнови Божията кръвна линия? Може ли сам да го направи? Не! За да има потомствена линия, трябва да бъде възстановена и Съпруга. Погледнете Библията, всичко опира до генетичната линия и условията на изплащане, направени за нейното изчистване; Всичко опира до раждането на Месията (новия безгрешен ‘Адам); Всички притчи за Небесното царство в новия завет опират до Неговата ‘Сватба’ и ‘подготвената за Него съпруга.’ Защо?

  Семето на Месията

  Божият свят може да  започне единствено от една пречистена, безгрешна потомствена линия – отделена от Сатанинското влияние. Как ще започне Божия нов свят – Небесното царство на земята? Исус ясно го казва, ‘от едно семенце’.

  Потосмствената линия се предава чрез семенната течност. Исус ясно обяснява идването на Божието царство. То не идва така щото да се забелязва (тук или там), а като едно дърво, което от малко семенце започва да израства и един ден ще развие огромна корона и Небесните птици ще дойдат и кацнат на него. Точно така; от едно безгрешно семейство ще се появи род, нация и свят на доброто.

  Присаждане и Новорождение

  Затова Месията е ‘истинската лоза’ а ние сме ‘дивите пръчки’, които трябва да се присадят към нея. Не е ли достатъчно ясно; Грешното човечество трябва да се присъди към кръвната линия на Месията, за да бъде отделено от Сатанинския си корен – идващ генетично от Адам и Ева. Само чрез новите, безгрешни Адам и Ева, в позицията на Истински безгрешни родители, ние можем да се новородим.

  Сега разбираме защо бе необходимо Второ Пришествие. Исус не създаде семейство. Създаде ли? Не! Той бе убит, преди да успее. Божията кръвна линия бе загубена поради провала на избрания народ. Отнема още 2000 години, докато Бог отново пречисти кръвната линия, за да се родят Истинските Родители.

  Представяте ли си радостта и освобождението в сърцето на Исус и Бог, когато това се случва? Споделиха ли християните тази радост или се обърнага срещу волята на Исус? Как тогава да не им каже, „Махнете се от мене вие злодейци, не ви познавам!” Толкова тежък е греха на всички християни провалили се да разпознаят и приемат най-дългоочакваното – Второто пришествие (надеждата на човечеството).

  Защо е трудно да приемем Второто Пришествие

  Нима Исус не ги предупреди да внимават за това, „Бдете и молете се за да предстоите пред него, когато дойде”. Нима не им каза, че на мнозина от тях, „няма да им достигне маслото в светилника”, за да разпознаят Христос при завръщането му? Той ги предупреждаваше, колко е важно да се молят, „за да им бъде разкрито ‘Новото име’” на Месията при Второто пришествие.

  Исус им каза, че завръщането на Господа ще стане, „като крадец в ноща”, без никой да знае. Но те не разбраха, че идването в слава, и приемането са едва след жестоко преследване и неразбиране. Вместо това те самите се превърнаха в преследвачите - също като Фарисеите.

  Исус ясно им каза в Лука, че Гозпода на Второто пришествие ще изгрее в славата си, като звезда от Изток до Запад, но преди това ще трябва да пострада и бъде отхвърлен от това поколение? Вместо да чуят, те лековерно приеха, че това страдание се отнася за първото пришествие. А можеха да прочетат в Откровение 19 глава, че когато дойде с 'ново име, което никой не знае'.. 'царете и управниците на този свят ще се надигнат да воюват срещу него.' Следователно, Библията ни казва, че правителства и общества ще преследват, хулят и хвърлят в затвора Господа на Второто пришествие, но въпреки това той ще победи.

  Новото име и появата на новия свят

  Когато Исус говори за Второто пришествие, казвайки, „Той ще страда” – той подсказва, че това ще бъде друга личност. Затова Исус каза, ‘Ще дам мисията си на друг, както аз я получих от Отца си”. Затова в Откровение се казва, че ‘Новото име’ на Христа е ‘Божието слово’ – на Корейски „Мун”! Казва се че то ще бъде скрито и разкривано само на подготвените, а другите ще са в тъмнина.

  Точно както Библияата предсказва, Сан Мьон Мун е роден от Изток; движението му за мир изгрява над целия свят, от изток до запад, с помоща на Исус от духовния свят. Затова Сан Мьон Мун прави ‘Големите сватби’ на които всички религии и раси са поканени, както Библията обеща. Затова той съчетава и благославя милиони брачни партньори от враждуващи религии, раси и култури - за да се прекрати историята на войни и омраза. Затова той създаде семейство с 12 деца, род от над 70 внуци и чрез тези милиони Благословени семейства (възстановени в Божията потомствена линия) подготви основата за появата на възстановени Нации и Свят.

  Прочетете: Нострадамус: Седемте знака за Месията

  Нима не можем да отворим очите си и да видим в това изпълнението на всички пророчества от Библията. Нима не можем да видим, че така се изпълнява обещанието и очакването на всички религии и на цялото човечество. Нима не разбираме, че така идва и освобождението на падналия духовен свят, който също ще бъде възстановен, като Божии деца. Защото Бог няма да остави нито един да погине. Само преподобния Мун успя да разбере това разбито и всеобичащо сърце на Бог. Само той разбра, че не е целта да създаваме нови религии и да воюваме помежду си, а да обединим всички и да се върнем заедно при нашия Небесен Родител – Бог, който страда и отчаяно чака този щастлив момент, когато всички ще застанем обединени, като ‘Едно световно семейство’. Ние всички сме отговорни и само заедно можем да освободим сърцето на Бог и постигнем това.

  Това ще бъде денят, в който Небесното Царство ще се установи на Земята. Денят за който всички сме копнеели и чакали – но самите сме блокирали да дойде, защото сме го искали само за себе си и подобните нам, очаквайки другите да отидат в Ада. Сега разбираме ли защо това отношение е егоистично и създава само стени и конфликти - буквално Ад, но не и Небесното Царство. Надявам се!

  Духовно откровение: Падналите Ангели
  Лечебния код и изцелението на сърцето
  Квантово лечение - нулева енергия
  Семейството: Идеология на Центъра
  Холивуд Гей Мафия - Изобличена

  четвъртък, 12 март 2015 г.

  Как злите духове ни влияят: Духовно послание за 2015 г

  Духовно откровение: Падналите Ангели, Сатанизма и Петдесятницата
  Духовно послание: 
  Падналите Ангели, Сатанизма и Петдесятницата 2015 г

  Духовното откровение което описвам тук е получено като видение в молитва. То разкрива един вътрешен поглед върху борбата между силите на Бог и тези на Сатана. 

  Чували сме как Святия Дух грабва и показва неща от историята и движещи я духовни феномени. Това се случва и в това видение.

  Как възникват религиите и културите
  Сърцето на Бог
  Любовта е най-висшата ценност

  Как силите на злото ни влияят?

  В Божествения Принцип, главата "4.2. Действията на Сатана в човешкото общество", се казва, че дори Сатана има нужда от обекти, за да влияе със зло на земята. Негови обекти са лошите ни предци, дали обща база с него приживе. Бидейки използвани да влияят зло дори от духовния свят, те влияят на духа на земните хора и така върху действията и взаимоотношенията им. Те причиняват болести, кавги, спорове, разделения, корупция и войни.
  "Дори Сатана не може да извършва злите си действия, докато не намери обект, с който да формира обща база чрез действия на даване и приемане. Обекти на Сатана са злите духове в духовния свят. Обект на тези зли духове е духовното "Аз" на злите хора на Земята, а самите злодеяния се извършват посредством физическите им тела. Следователно силата на Сатана се прокарва чрез влиянието на злите духове и се проявява в злите физически действия на земните хора." Грехопадение 4.2

  Ако хората на земята осъзнаят това, разберат същността им и прекратят да дават обща база с тези влияние, то силата на Сатана и лошия духовен свят ще секне.
  "Да възстановим Небесното царство на Земята (Есхатология) - означава да създадем свят, в който Сатана вече не може да иницира никакви действия. За да осъществим такъв свят, цялото човечество трябва напълно да елиминира предпоставките за обща база със Сатана, да възстанови общата си база с Бог и да влезе във връзки на даване и приемане с Него." Грехопадение 4.2
  Връзката дух и тяло: Структура и функции
  Духовния човек: Структура и функции на духовния свят
  Човешката душа: Връзката Духовна душа, Физическо съзнание

  Как се различават духовете от различните епохи?

  Но в духовното прозрение можах да видя, че духовете от различните епохи се различават. Лошия духовен свят след потопа е на доста ниско и нечовешко ниво, влияещ главно с притеснения, несигурност и страхове, които свиват стомаха и от там причиняват проблеми с храносмиланието, язви, всякакви стресови болести и в крайна степен сериозни заболявания, като рака.

  Но духовните хора от преди Потпа ми бяха показани, като доста по-различни. Те са живели във времето където Падналите Ангели са доминирали човечеството, представяйки са за наши богове и имайки сексуални връзки с жените ни и хомосексуални връзки с мъжете. Да Содома и Гомора са остатъци останали от тази морално деградирала, но развита в Ангелски познания епоха. Видях че не Ангелите са създали магиите, гадателството, четенето на ръце и т.н. Бог ги е създал, но падналите Ангели са ги извратили и използвали с егоистични цели, да подчиняват човечеството.

  Ето и състоянието на духовете от това време. На тях са им били разкрити от падналите Ангели, всякакви духовни методи за контрол, предвиждане, манипулация. Тези Ангели са позлвали ментални и духовни сили да контролират обществото. Те са обучавали хора в тези умения, чрез които са държали другите в страх и контрол.

  По тази причина Божият дух ми разкри как влиянието на такива духове е най-вече в главата. Те се свързват с области на човешкия мозък, които контролират определени функции и започват да моделират поведението на децата от малки, вкарвайки ги във фалшиви страхове.

  Тук не говорим просто за страхови притеснения. Говорим за силни болки, каращи човека да предприеме други действия. За моделиране на страхови неврози и създаване на двойнствена самоличност в хората - където като под хипноза ще превключват и правят неща, които не желаят, под влиянието на тези духове.

  Показа ми се, как няколко такива силни духове, могат да мобилизират хиляди от нашите собствени предци или духове имащи неприязън към тях, за да атакуват части от тялото ни, причинявайки болести и всевъзможни други проблеми.

  Защо Бог не се е намесил...
  Кога възприемаме духовната реалност
  Първоначалната душа на човека
   
  Как Бог работи за възстановяването ни

  За да бъдем напълно освободени от лошите духовни влияния и грешната природа трябва да бъдат възстановени и предците ни в духовния свят. Докато те страдат и имат проблеми там, ние също няма да бъдем свободни тук на земята. Докато не се освободят и духовете с неприязън, на които предците ни са причинили злини в миналото, те постоянно ще идват и трмозат родственат ни линия.

  Около нас има много Блуждаещия духовен, които така и не са отишли в духовния свят, а са останали като лоши духове да влияят в и около нас. Показаха ми се НЯКОЛКО ВИДА, голяма част от тях настанили се в телата ни:
  - лоши духове - най-лесно (хиляди до милиони)
  - духове със силна неприязън (десетки до хиляда)
  - супер силни лидери - най-трудни (малки цифри; 1 - 12)
  Когато тяхните лидери биват освободени от тялото ни, с тях лесно напускат и подчинените им хиляди лоши духове. Но това освобождение е най-лесно за Благословенните Обединителни семейства, чиито предци до 210 поколения назад са вече освободени. 

  Ето защо Исус е работил хилядолетия от духовния свят за този процес и чрез учителя Мун дава новото откровение на Божествения Принцип. То ясно разкрива Божиите принципи при възстановяването, как да разпознаваме духовните влияние и как да не позволяваме обща база, която да дава шанс на лошия духовен свят да работи чрез нас.

  Образ и подобие на Бог
  Любовта е живот за другите
  Среща с Бог: Пътя на Небесната традиция

  Източника на тайните учения

  Любопитното е че точно учения, като Кабала, останали от онзи период, които разкриват тайните учения на падналите Ангели (Демони), са в основата на всички съвременни Тайни Общества. Разбира се, дали те ползват тези тайни духовни познания, за да вършат зло или за нещо добро, зависи винаги от съвестта на хората.

  Точно тук е силата на Бог. Въпреки влиянието на злото, във всеки човек има останала чиста първоначална природ, която ни кара да вършим добро. Така през историята дори от недрата на злото винаги след време се е пораждало добро. Видях как доброто се е развило духовно, до степента, където добрите предци, на страната на Бог, са обградили с любов и възстановяват духовно хората на всички нива на обществото.

  Но сега за първи път Бог разкрива как добрите Ангели и светиите от добрия духовен свят работят за освобождаването на цялото човечество и установяването на Божието царство на земята, както и в Духовния свят (Небето). 

  Нелсън Мандела говори от Духовния святНебесното царство на земята: Къде и как и кога?
  Защо Небестното царство започва от едно семенце?

  Петдесятницата залива света

  Показа ми се как днес навлизаме в епохата на обещаната за Последните Дни петдесятница, когато Святия Дух и целият добър духовен свят ще залее земята и започне да пречиства сърцата на всички хора. Видях как Исус е работил чрез учителя Сан Мьон Мун, за да спре силите на Сатана и постави основите на Божия идеал, обединявайки Неговите разделени деца.

  Показа ми се, че с развитието на техниката и тази духовна революция земята най-после ще бъде преобразена в Небесното Царство на Земята (за което Исус ни казва да се молим - "Да бъде Твоето Царство на Земята...".

  Няма думи с които да предам оптимизма и щастието от тези видения. "Както на теб ти показахме, така сега истината се разкрива от всички страни, чрез Интернет, с откровения. Антихриста (Атеизма) - Червения Змей (Комунизма) бяха разкрити и свалени, Божията воля скоро ще бъде установена на Земята", зашършва посланието.
  Духовно откровение: Падналите Ангели, Сатанизма и Петдесятницата
  БОЖЕСТВЕНИЯ ПРИНЦИП
  Въведение към Божествения принцип
  Принципи на Творението: Божията същност
  Грехопадението: Истината за греха на Ада...
  Последните дни - Есхатология: Целта на ИСТОРИЯТА
  Целта на Месията: Трябваше ли Исус Христ...
  Възкресение: Библейското разбиране за жи...
  Предопределение: Разрешаване теологическ...
  Христология: Същността на Исус Христос, ...
  Принципи на възстановяването: Въведение
  Семействата на Адама, Ной и Аврам в Божи...
  Моисей и Исус в Божия план за спасение
  Миротворецът в Предсказанията на Ванга, ...
  Паралели в историята: Повтаряемост и цик...
  Подготовка за Второто пришествие на Меси...
   

  сряда, 14 май 2014 г.

  Оказа се че ЖИВОТ СЛЕД СМЪРТТА същестува

  живот след смъртта в отвъдното, оня свят, духовния свят, съществува
  Колкото и да не ви се вярва духовния свят съществува!


  Интересно как при толкото много факти за съществуването на живот след смъртта много хора предпочитат да не вярват? Хем не искаме да умрем, хем не искаме да живеем!!! Но нарастващия брой послания от духовния свят може би ще промени това. Според предвиждания на специалисти, в съвсем скоро време може би всеки един на четири човека ще е имал дълбоки духовни преживявания са отвъдното!

  Наскоро посланията на д-р Ли от духовния свят растърсиха Щатите с шокираща информация за живота на известни личности в духовния свят. Според посланието духовния свят на пръв поглед изглежда еднакъв с физическия, но бил много по-необятен.
  Както и в утробата ние не можем да си представим, че когато излезнем ни очаква един много по голям и прекрасен свят, така и във Физическия живот ние не осъзнаваме, че след смъртта ни ние се раждаме в един още по-обширен, светъл и красив свят - Духовния свят!
  Невероятното послание изразяваше призива на много от жителите там да се осъзнаем и да не повторим някои от техните грешки. Буда например се разкайва за това, че макар Бог да е бил толкова близко до него във земния му живот, той никога не е осъзнал това. Той много страда за това, че е наранил Бог и подвел милионите си последователи в същото неразбиране. Също той директно се обръща към последователите си с думите, "вярата в прераждането само ще ви отдалечи от достигането на просветление."
  От изпратените послания ставя ясно, че след смъртта всеки отива в област където нивото на сърцето му съответства на това на другите обитатели. Поради това съвсем естествено, че добрите хора там водят прекрасен и радостен живот, в пълно отсъствие на корупция, злонамереност и омраза. Но представете си когато един егоист се окаже заобиколен само от такива като него, или ситуацията на един крадец. Тези хора са обречени на живот на мъчение, не защто Бог или някой друг ги е наказал, а поради собстения си начин на живот и това коеот са изградили от себе си, като характер и личност. Посланието продължава и описва как поради тези абсолютни закони духовния свят е разделен на различни нива които сме свикнали да наричаме, Ад, Рай, Небе и т.н.
  Посланието описва следните разграничаващи разлики:
  В Небето нямало трудности, всичко се вижда и се знае. Там духът ти е винаги изпълнен с мир, спокойствие, а трудности, неудобство и гладът не съществуват. В Ада обаче хората винаги чувстватли глад и страдание. Там те са затънали в завист и неудобство, затова страданието и конфликтите са неизбежни. Но имало и секс и семейства, а прераждане не съществувало, само са ни влияели къде към добро, къде към лошо." Всъщност д-р Ли уточнява, че ние самите може да се превърнем в зли духове за потомците си ако не развием духа и сърцето си.

  Друг шокиращ факт в посланията е, че основателите на големите религии като Исус, Буда, Конфуции, Мохамед, работят съвместно от духовния свят за да може техните последователи тук на земята да стигнат до помирение и осъзнаят, че Бог е един, и е Родител на цялото човечество, а не на една отделна религия или раса.
  Хиляди са доказателствата за съществуването на духовния свят и за неговото влияние над нас. Като започнем от случаите на описания след клинична смърт, минем през документирани изяви на духове и стигнем до физически свидетелства, като снимки, магнетофонни записи на послания, и достигнем до откритията на физиката и техниката за паралелната реалност. Все повече са и хората които преживяват реалността на духовния свят директно.
  живот след смъртта в отвъдното, оня свят, духовния свят, съществува

  неделя, 23 март 2014 г.

  Франчезо: Скитник в Духовните земи - книга диктувана от духовния свят описва Ада

  СКИТНИК В ДУХОВНИТЕ ЗЕМИ

  от Франчезо (A. Фернезе)

  [1896]

  Книга диктувана от дух: "Скитник в Духовните земи" - Франчезо, Ада, Духовния свят, Книги, Франчезо

  Подобно на "Живота в невидимия свят" от Антони Борджа и духовните послания на д-р Сан Хан Ли, книгата "Скитник в духовните земи" е диктувана от дух, който нарича себе си Франчезо. Той е живял възможно най-аморалния и арогантен земен живот. Само истинската му любов към много духовна и свята млада жена, която също го обича, в съчетание с абсолютната му решителност, дават възможност той бързо да израсне, за да достигне небесните сфери, където той е сигурен, че тя ще дойде след смъртта си, така че те да могат да бъдат заедно завинаги.

  Той е приет от Братството на Надежда, група от духове, която се специализира в привеждане на някои от най-безнадеждните и увредени души във светлината, изцелявайки ги, така че те също да могат да помогнат на другите и да достигнат до небесните сфери.

  Картините на по-низшите сфери на Ада са смразяващи, както и разбирането на това, защо някои души страдат там. Проникваща и красива е гледка на изкачването им от тъмнината, когато са в състояние да достигне до по-висшите реалности и помагат на другите, или най-малкото да престанат в желанието да нараняват другите. Това е първият плач за помощ на безсмъртните в духовния свят, от ямата в която са попаднали и изкопали за себе си, както и за другите.

  Описанието на по-висшите реалности на духа, само ни карат да се чудим защо някой, някога би искал да ги напусне, но напредъкът е вечен, както е помощта, която получаваме от духове от по-висшите реалности.

  (Едно от най-насърчаващите нещата бе да открия, че най-ярките ангели на светлината, който победиха силите на Ада, така безкръвно, са бивши обитатели на Ада, които са се покаяли и станали истински закрилници на Светлината, вместо да пречат за нейното постигане.)

  Ако прочетете само една книга тази година, прочетете тази.

  Неофициален превод от Английски: Виж оригинала
  Книга диктувана от дух: "Скитник в Духовните земи" - Франчезо, Ада, Духовния свят, Книги, Франчезо
  Книга диктувана от дух: "Скитник в Духовните земи" - Франчезо, Ада, Духовния свят, Книги, Франчезо
  Послания от духовния свят:
  Реалността на Бог
  Емануел Сведенборг:
  Живота в духовния свят
  ПИСМАТА ОТ ФАТИМА:
  Предсказанията на Девата
   

  сряда, 5 март 2014 г.

  Ванга: Огнената Библия - Съвети и пророчества

  Ванга: Огнената Библия
  Съвети и пророчества на Българската пророчица Ванга
  Баба Ванга огнената библия а.марианис Ванга пророчества предсказания
  Всички имаме 5 духовни сетива съответстващи на петте ни физически сетива, но малцина са тези които ги използват. Ванга отваря сетивата си на 13 годишна възраст, след като насън й се явява изумително красив Конник с ореол на божествено сияние и й казва:

  "Скоро светът ще се обърка и много народ ще се изгуби. Ти ще предсказваш за живи и мъртви. Не се бой, аз ще съм до теб и ще ти казвам какво да препредаваш..."

  Баба Ванга предсказва съдбите на конкретните хора, които идват при нея за помощ, но и дава пророчества за съдбите на цели нации и на целия свят. Тя многократно обяснява, че освен видимия веществен свят съществува и невидим, духовен свят, който е също толкова реален и субстанциален за духовните й сетива. (прочети: Кога преживяваме духовния свят) Според думите й:

  "Написани са какви ли не книги, но никой не ще стигне категорично до верния отговор, ако не разбере и не приеме, че има духовен свят (небето) и физически свят (земята) и една върховна сила, наричайте я, както искате, която ни е създала..."

  Ограничените в своето духовно виждане погрешно смятат, че астралното тяло е духовна материя. Но то е от тежка енергия, близка до физическата. Както Франциско обяснява в книгата "Скитникът в духовните земи", изпратена като послание от духовния свят, нисшите духове често влизат в оставената астрална енергия от хора, опитвайки се да я използват, за да станат по-осезаеми за земните хора.

  Нелсън Мандела говори от Духовния свят
  Знаци за съществуването на Бог: Документален филм
  Медиен интерес година след смъртта на Учителя Мун
  "Кеше": Технологии, които ще променят човечеството
  За съжаление, обяснява той, това ги прави зависими от физическите желания и слабост. Те остават заклещени в тази груба и тежка енергия и само много висш духовен свят може да ги освободи от нея. Но само тези с по-развити духовни сетива могат да усетят същинската, фина духовна материя - както и Ванга е способна.

  Както в обясненията на Ванга, така и Принципа ясно обясняват съществуването на живот след смъртта. Физическото ни тяло е само обвивката в която духа ни може да израства и да се развива. Но още с раждането си ние имаме духовна душа и духовно тяло.

  Духовната душа е мястото където Бог обитава, а Духовното тяло е идентично с Физическото ни тяло, само че е вечно и осезаемо само за петте ни духовни сетива. С други дими, макар и невидимо за физическите ни сетива, то е съвсем субстанциално и реално за духовните сетива. Според описанието на Ванга:

  "Те светят, излъчват светлина". "Държат се като хора - седят, ходят, смеят се, плачат.. В последно време ми повтарят все едно и също: "Не се страхувай! Светът не отива към гибел"."

  Хората в духовния свят не са просто някакво безформено съзнание, а реални хора, които могат да се радват на всички дейности и хобита, които са обичали приживе, че и на куп други неща, отвъд възможното в този ограничен материален свят. Тоест смъртта съвсем не е края на живота ни, а началото на вечния ни живот в един още по-красив и необятен свят. Растенията, животните и природните красоти там са далеч по-разнообразни и изпълващи ни с щастие. Така че, когато ние тук плачем поради смъртта на даден човек, там честват рождения му ден за вечността.

  Както Баба Ванга казва, така и Божествения принцип обяснява, че основната ни цел във физическия живот е да развием сърцето и характера си, да създадем семейства изпълнени с истинска любов. Но материализма и аморалността днес убиват духа на младежта. Вместо подготовка за добри семейства и истинска любов, свободния секс омърсява любовта и сърцата на хората. Бог не може да има връзка с такива хора. Както Ванга казва:

  "Ако можех да разкажа за всичко, което виждам, ще стане чудо.. Малко остава да се отприщи бентът, но... Тогава Бог да ни е на помощ."

  Замислете се какво иска добрия духовен свят? Той иска нещата на земята да се оправят, потомците им да живеят добър живот. Затова със сигурност добрия духовен свят работи за светлото бъдеще на човечеството. Но то ще дойде, когато преодолеем егоизма, материализма и аморалността. Ако сами не осъзнаем това и се променим, то много бедствия и проблеми ще ни принудят да променим погрешния си курс.
  Баба Ванга огнената библия а.марианис Ванга пророчества предсказания
  Преживявания близки до смъртта: Изследвания на д-р Кублер-рос
  Послания от духовния свят: Реалността на Бог
  Духовно пробуждане: Изгрева на Новата епоха
  ПИСМАТА ОТ ФАТИМА: Предсказанията на Девата
   Баба Ванга огнената библия а.марианис Ванга пророчества предсказания

  Related Posts with Thumbnails

   
  Powered by Blogger